Triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Thái Bình năm 2020

Sáng nay (16/6), UBND tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (chương trình OCOP) năm 2020. Chương trình mỗi xã một sản phẩm được coi như một “cú huých” để xây dựng sản phẩm có thương hiệu một cách bài bản và bền vững.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có đại diện Văn phòng điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, các huyện, thành phố và doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh. 

Hội nghị triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (chương trình OCOP) tỉnh Thái Bình năm 2020

Chương trình OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tại Thái Bình chỉ tiêu là nâng cấp ít nhất 15-20 sản phẩm chủ lực có thương hiệu và thị trường tiêu thụ. Mỗi huyện thực hiện từ 2-3 sản phẩm. Phát triển mới ít nhất 8 sản phẩm, trong đó mỗi huyện từ 1-2 sản phẩm, tập trung vào các nhóm sản phẩm nông thủy sản chế biến và thủ công mỹ nghệ…. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận – Phó chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện. Các huyện, thành phố bám sát nội dung kế hoạch để triển khai thực hiện. Trong tháng 6 hoàn thành việc đăng ký tiếp nhận hồ sơ tại xã, phường, thị trấn. Tháng 7 hoàn thành việc tổ chức đánh giá sản phẩm cấp huyện và tháng 9 hoàn thành việc đánh giá cấp tỉnh. 

Với những tiềm năng, thế mạnh sẵn có, việc triển khai có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm là cơ sở quan trọng thúc đẩy đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị. 

Nguồn: thaibinhtv.vn